Các sản phẩm Nux

Giảm giá!

Amply Guitar Acoustic

Nux Mighty Lite BT MKii

2.000.000 
Giảm giá!

Fuzz Guitar Electric

Nux Trident

8.900.000 

ACCESSORIES

Nux B-2 Plus

2.200.000 

Amply Drum

Nux PA50

7.500.000 
Giảm giá!

Digital Piano

Nux NPK 20

13.500.000 

Amply Guitar Acoustic

Nux Mighty Space

11.000.000 
Giảm giá!

Drum

Nux DM-8

30.000.000 
Giảm giá!

Drum

Nux DM 7X

20.400.000 
Giảm giá!

Drum

Nux DM-1X

9.900.000 
Giảm giá!
11.900.000 
Giảm giá!

Amply Guitar Electric

Nux Mighty Lite BT 2021LD

2.100.000 
Giảm giá!

Fuzz Guitar Electric

Nux MG400

4.800.000 

Amply Guitar Acoustic

Nux AC 80

10.000.000 

Amply Guitar Acoustic

Nux AC-25

4.900.000 

Amply Guitar Acoustic

Nux Mighty Air

3.999.000 
Giảm giá!

Fuzz Guitar Electric

Nux MG30

6.500.000 
Giảm giá!

Amply Guitar Electric

Nux Mighty Lite BT

1.999.000 
Giảm giá!

Fuzz Guitar Electric

Nux MG-300

2.850.000 

Nux MG-400

Nux MG400 là sản phẩm mới nhất tại Nux về Fuzz dành cho guitar. Hiện tại sản phẩm đã được mở bán tại Việt Nam.

Mua ngay

Nux Mighty Air

Nux Mighty Air là sản phẩm tích hợp với nhiều công nghệ và bộ tiếng của Nux.. Sản phẩm Luôn có sẵn tại LIRi Music

Mua Ngay

Bạn nghỉ gì về Nux?

Hãy cho chúng mình nhiều ý kiến hơn nhé!